SENARAI SEMAK SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH -TERIMAAN

TERIMAAN

1.1 Surat Kebenaran Menerima wang daripada Pendaftar sekolah / ketua PTJ.

1.2 Surat Kebenaran Memungut Wang Awam (AP69) dikeluarkan kepada Pembantu TAdbir dan Guru Kelas.

1.3 Perakaunan buku resit dibuat dihelaian pertama salinan pejabat .

1.4 Daftar stok Buku Resit sentiasa dikemaskini.

1.5 Pindaan atas resit Pejabat oleh Pembantu TAdbir

1.6 Pindaan atas Resit Murid oleh guru-guru

1.7 Resit Pejabat ditandatangani oleh Pengurus sekolah dan ditulis oleh Pembantu Tadbir.

1.8 Surat Kuasa Menandatangani Resit Murid dikeluarkan kepada Guru Kelas yang memungut wang

1.9 Borang serahan Guru Asrama ke Pejabat ditandatangani oleh Guru Kelas dan Pembantu tadbir.

10.Guru kelas mengemaskini rekod bayaran dijadual kedatangan Murid dan disahkan oleh GPK (Hem)

1. Guru serah wang pada hari yang sama

2. Wang Tunai melebihi RM 500.00 atau melebihi RM 2,000.00 (Tunai + cek + MO ) diBankkan pada hari yang sama

3.Terimaan dicatat pada Buku Tunai berkenaan

4.Semua wang tunai dalam tangan (tidak kira amaun) dibankkan sebelum akhir bulan

5.Slip bank diperakukan oleh Pengurus sekolah setelah disahkan pihak bank

6.Terimaan Faedah bank (Bulan semasa)dikeluarkan resitmengikut tarikh Penyata Bank diterima.

7.Pemeriksaan mengejut dibuat oleh Pengurus Sekolah dan direkodkan dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

1 komentar:

komentar
13 Mei 2010 pada 4:14 PG delete

4.Semua wang tunai dalam tangan (tidak kira amaun) dibankkan sebelum akhir bulan

sila lihat A.P.78(a)Memastikan pungutan dimasukkan ke bank dengan segera pada hari yang sama..

Reply
avatar

Penaja

insan yang cintakan ilmu

Pengikut