PANDUAN MUDAH SEBELUM MEMBELI KERETAMemiliki Kenderaan sendiri adalah impian bagi setiap individu.Kini,terdapat pelbagai tawaran dan promosi diperkenalkan untuk anda memiliki kereta impian.Samada anda ingin menjual kereta lama dan membeli kereta yang baharu.Keputusan membeli kereta perlulah difikirkan secara teliti dengan mengambilkira komitmen bayaran bulanan,penyelenggaraan,membaik pulih kenderaan,insurans dan keperluan sekeluarga.

Berikut adalah beberapa tip umum membeli kereta baharu dan terpakai yang boleh dijadikan sebagai panduan:

1.Apabila anda berhadapan dengan penjual kereta,pastikan penjual memaklumkan kepada anda hanrga kereta yang ditawarkan dan kos-kos yang terlibat secara yang terperinci.

2.Pastikan penjanjian yang dibuat adalah mudah.Jangan tergesa-gesa membincangkan untuk menjual kereta lama anda atau pinjaman kereta ,kecuali jika anda bersetuju dengan harga belian.

3.Buat Perbandingan harga antara syarikat penjual kereta yang lain serta promosi /pakej menarik yang memberi kelebihan kepada anda.

4.Anda juga boleh menyemak senarai harga kereta dipasaran semasa melalui surat khabar,iklan-iklan dan risalah-risalah.

5.Pastikan kelengkapan aksesori kereta benar-benar lengkap,seperti perjanjian jual beli,sebelum anda membawa pulang kereta berkenaan.

6.Sebelum berkunjung ke bilik pameran kereta baru,pertimbangkan model-model yang sesuai dengan keperluan anda sekeluarga,dan yang paling penting,mengikut kemampuan anda.Anda boleh melawati beberapa bilik pameran model kereta yang berlainan.

7.Jika boleh,Pandu uji kenderaan untuk memastikan ia sesuai dengan keperluan anda.

8.Hati-hati dengan sebarang  perubahan terhadap kenderaan .Kemungkinan terdapat kekurangan aksesori pada kenderaan tersebut.

9.Elakkan daripada menerima tawaran,membayar deposit atau perjanjian jual beli kenderaan pada cuti umum atau sewaktu hujung minggu.Sebaik-baiknya lakukan sewaktu hari bekerja.Ini untuk mengelakkan berlakunya penyelewangan daripada pihak ejen.

10.Untuk pembelian kereta terpakai pasatikan dokumen pemilik kenderaan lama telah pindak milik sepenuhnya kepada anda dan mendapat kelulusan daripada PUSPAKOM.

BERIKUT disertakan serba ringkas prosedur membeli kereta bermula daripada membuat tempahan sehinggalah setelah menerima kenderaan.

1.SEMASA MEMBUAT TEMPAHAN
- Tempahan hendaklah dibuat dengan menggunakan cek atau bank draf.Bayaran tunai tidak digalakkan.
-Pastikan setiap bayaran yang dibuat diberikan resit resmi syarikat serta merta sebagai perakuan bayaran.
-Pastikan borang tempahan diisi dengan betul,seperti maklimat peribadi,maklumat pinjaman dan maklumat kenderaan.
-Anda harus mnyimpan satu salinan yang lengkap yang telah ditandatangani.
-Sila baca dan fahami keseluruhan terma dan syarat yang terkandung,dalam borang tempahan tersebut.

2.KETIKA MEMOHON PINJAMAN
-Salinan borang tempahan rasmi syarikat pengedar.
-Salinan kad pengenalan yang dicatatkan perkataan "untuk tujuan pinjaman dengan syarikat kewangan "bagi penyalahgunaan salinan tersebut.
-Salinan lesen memandu atau sekeping gambar pemohon.
-Slip gaji terbaru tempoh 3 bulan.
-Surat perlantikan tawaran kerja.

3.APABILA PINJAMAN DILULUSKAN
 -Hubungi syarikat kewangan dan sahkan syarat-syarat kelulusan pinjaman seperti dicatatkan  dalam surat tawaran  ,seperti jumlah pinjaman,tempoh bayaran,kadar faedah dan jenis atau model kenderaan.
-Semua dokumen mengenai perjanjian pinjaman ditandatangani di syarikat kewangan.
-Tidak ada bayaran dikenakan bagi pengendalian proses pinjaman kenderaan.

4 PENDAFTARAN KENDERAAN
-APendaftaran kenderaan hanya boleh dibuat sekiranyanya:Bayaran penuh harga kenderaan telah dibuat (bagi pembelian tanpa pinjaman)
-Surat Aku Janji daripada syarikat kewangan dikeluarkan dan bayaran muka telah dijelaskan sepenuhnya.

5.DOKUMEN UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN
Kemukakan Dokumen dokumen berikut di Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)

-Salinan kad pengenalan pembeli yang disahkan dicatatkan perkataan'untuk tujuan pendaftaran kenderaan di Jabatan Pengangkutan Jalan sahaja'
-2 salinan JPJ K1 yang telah diisi dan ditandatangani oleh pembeli.
-Borang pelepasan tanggungan JPJ yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh pembeli dan juga ditandatangani oleh saksi.
-Surat jualan daripada syarikat pengedar.
-Dokumen Perlindungan insurans yang berkuatkuasa yang diisi penuh dengan butir-butir pembeli dan kenderaan.
-Surat tuntutan hak milikdaripada syarikat kewangan.
-Resit tender nombor pendaftaran (jika ada)
-Bayaran pendaftaran kereta,cukai jalan,dan tuntutan hak milik termasuk dalam harga kenderaan yang diisytiharkan.
-Bayaran tambahan dikenakan bagi kes-kes seperti penukaran nombor perdaftaran yang melibatkan pengekalan nombor pendaftaran lama kepada kereta baru.

6.SEMASA PENYERAHAN KENDERAAN
Apabila anda menerima kenderaan baru,sila pastikan:

-Kereta tersebut sempurna dan munasabah.
-Perkakas dan eksesori lengkap dibekalkan.
-Buku Jaminan diisi dan dicop syarikat wakil pengedar dan ditandatangani oleh pembeli.
-Borang penyerahan resmi syarikat pengedar kereta hendaklah ditandatangani oleh pembeli serta wakil syarikat pengedar dan satu salinan disimpan oleh pembeli.


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Penaja

insan yang cintakan ilmu

Pengikut